Om Ann-Tove

Det professionelle 

Jeg er uddannet sygeplejerske. Da jeg altid har interesseret mig for mennesker og sundhed i bred forstand, har denne uddannelse været et godt fundament. Jeg har arbejdet både på sygehus og i hjemmepleje, været på Grønland i et år og ude at arbejde med Læger uden Grænser i Armenien. Her var jeg på et stort psykiatrisk hospital med fokus på forbedring af ernæringen og opbygning af de terapeutiske tilbud.

Jeg arbejder i øjeblikket som ansvarshavende aftensygeplejerske på et mindre privat plejehjem, Prinsesse Benedikte på Frederiksberg. Mine forskellige efteruddannelser har skærpet min evne til nærvær og at skabe kontakt. Jeg lægger i mit arbejde meget vægt på at finde en måde at kommunikere med hver enkelt ældre på – uanset demens, smerter mm.

Min interesse for de psykosociale aspekter af sundhed har ført til at arbejde med telefonisk rådgivning hos ”Linien”, der hjælper psykisk skrøbelige. Jeg har arbejdet som rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse. Her arbejdede jeg med individuelle samtaler og var derudover også tovholder for netværksgrupper af sygdomsfrie mennesker, der skulle tilbage til arbejdslivet.

Jeg har arbejdet med frivillige både på ”Linien” og i Kræftens Bekæmpelse: Jeg har lavet ”sidemandsoplæring” til den medmenneskelige samtale, rekrutteret nye frivillige samtalepartnere  samt holdt oplæg på skoler og cafeer om at komme videre efter svære tab.

Min uddannelse i Facieterapi, som jeg oversætter til bindevævsbehandling, har jeg taget i Berlin hos Danis Bois’s mangeårige nære samarbejdspartner Sylvie Rosenberg. Hun har siden år 2000 opbygget sit eget uddannelsesinstitut AEMF i Berlin. Efter at have færdiggjort min uddannelse i 2013 fungerede jeg som assistent på denne uddannelse i 3½ år.

Jeg har desuden uddannet mig via en healeruddannelse hos Mads Christensen i Ørbæk, NLP hos Ole Vadum Dahl, Systemisk narrativ terapi i Ålborg, hvor jeg bl.a. blev undervist af Peter Lang og Jes Dige.

Det private

I mit private liv elsker jeg at mødes med venner over grøn mad og gode samtaler. Jeg får energi af at gå ud at danse, renser ”det mentale filter” med mine daglige meditationer og holder mig i form ved at cykle rundt i byen.

Jeg holder af at rejse og kan lide rejser med indhold, så jeg er ofte på kursus i udlandet. På den måde fik jeg f.eks. en undskyldning for at tage til New York, hvor jeg første gang mødte Danis Bois. Det ændrede mit syn på, hvad der for mig er vigtigt i livet: At gå i dybden og uddanne mig som menneske og ikke at få mange titler på mit CV.

Jeg har også selv bidraget med en del frivilligt arbejde. Jeg har f.eks. lavet vegetarmad på kurser, kulturelle arrangementer for kvinder og været tovholder i en gruppe for børn med alvorligt syge forældre.